Cennik pakietów

JEDNOSTKI PUBLICZNE, MŚP

Startowa licencja za miesięczny dostęp do aplikacji

Pakiety można zwiększać.

W cenie każdego pakietu szkolenie dla osób obsługujących APP.SAFE

Pakiety XXL

Usługi dodatkowe

Dopasowanie do potrzeb organizacji

*osoby zatrudnione na umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne.