System do obsługi SYGNALISTÓW

Większość podmiotów publicznych i prywatnych miała czas do 17 grudnia 2021 r. aby wdrożyć kanał raportowania. Dyrektywa zakłada odroczony 2 letni termin dla podmiotów prywatnych, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

APP.SAFE to zgłoszenia: wewnętrzne i zewnętrzne

 • Bezpośrednie zawiadomienia
 • Otrzymując zgłoszenia w czasie rzeczywistym, możesz błyskawicznie zareagować na nieprawidłowości.
 • Poprawa warunków pracy
 • Dzięki aplikacji do zgłaszania nieprawidłowości zwiększasz bezpieczeństwo i satysfakcję swoich pracowników oraz klientów.
 • Ankiety stanowiskowe
 • Możesz dowiedzieć się dzięki nim jakie zarówno słabe jak i mocne strony ma Twoja organizacja bezpośrednio od pracowników.

Z KODO wdrożysz to:

Jak to działa?

1. Sposób korzystania z aplikacji SAFE:

Możesz wysłać zgłoszenie poprzez dwa kanały:

A. stronę www.app.safe.info.pl;

B. lub bezpośrednio skanując kod QR (1)

2. Dostęp przez www.app.safe.info.pl oraz kod QR

Po otwarciu strony aplikacji w pierwszej kolejności powinieneś się zapoznać się z pełną treścią REGULAMINU SYSTEMU SAFE dostępnego na stronie www.safe.info.pl

A. Pierwszym etapem jest wybór opcji:

a. Zgłoś sprawę

b. Ankieta stanowiskowa

c. Dla pracodawcy

B. ZGŁASZANIE spraw jest możliwe przez wszystkich Użytkowników APP.SAFE. Zgłoszenie jest możliwe po wpisaniu NIPu Przedsiębiorstwa, którego sprawa dotyczy. Możesz się również zalogować kodem QR otrzymując szybki dostęp do anonimowego formularza. Ani Twoje dane, ani dane logowania urządzenia, z którego korzystasz, nie są zapisywane w systemie APP.SAFE;

a. TEMAT (2) Dokonaj wyboru tematu, którego ma dotyczyć zgłoszenie poprzez rozwiniecie pola tekstowego.

b. WIADOMOŚĆ Teraz wpisz treść wiadomości, która dotyczy wybranego tematu. W treści nie zamieszczaj swoich danych. Pamiętaj, treść wiadomości powinna zawierać prawdziwe informacje zgodne z zasadami współżycia społecznego. Działając w dobrej wierze podlegasz ustawie o sygnalistach. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się w szczególności zgłoszenie nieprawidłowości dokonane przez osobę chcącą osiągnąć korzyści majątkowe lub osobiste.

c. ZAŁĄCZNIK (3) Tu możesz zamieścić plik w postaci zdjęcia lub nagrania audio lub video. Załączniki są czyszczone z danych dotyczących lokalizacji, urządzenia oraz innych danych identyfikacyjnych. Nie może on przekraczać 30MB. Do tego momentu zgłoszenie jest w pełni anonimowe.

d. DANE KONTAKTOWE (4) W kolejnym kroku masz możliwość podania swoich danych umożliwiających odpowiedź na zgłoszenie. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Sam decydujesz, czy je podać, czy jednak Twoje zgłoszenie ma być anonimowe. Zgłoszenie anonimowe nie powoduje, że ma mniejszą wartość. Brak Twoich danych może mieć natomiast znaczenie w przypadku podania niepełnych informacji, które utrudniają wyjaśnienie zgłoszonych nieprawidłowości. UWAGA! podanie danych nie jest równoznaczne z pełnym ujawnieniem. Podmiot, którego dotyczy zgłoszenie ma obowiązek Cię chronić, czyli zachować te dane w tajemnicy, a cały proces wyjaśniania sprawy prowadzić w sposób poufny kierując się zasadami opisanymi w ustawie o ochronie sygnalistów. Jeśli jednak masz jakieś obawy, nie musisz zdradzać swojej tożsamości. Zawsze będziesz miał możliwość, żeby zrobić to później. Ważne jest, aby zapamiętać datę i NUMER ZGŁOSZENIA (5).

e. WYŚLIJ To pole stanowiące ostatni krok przed zarejestrowaniem zgłoszenia. Do tego momentu można modyfikować zapisy w każdym z pola tematów.

f. NR ZGŁOSZENIA Po dokonaniu zgłoszenia system wygeneruje indywidulany numer, który będzie przypisany do konkretnej sprawy w rejestrze zgłoszeń. Na podstawie tego numeru osoba zgłaszająca może otrzymać informacje o statusie sprawy jako SYGNALISTA (6). Jeśli Zgłaszający poda dane kontaktowe, na jego e-mail zostanie do 7 dni wysłana opowiedz dotycząca potwierdzenia zgłoszenia, ewentualne pytania dotyczące wyjaśnienia sprawy oraz potwierdzenie zastosowania działań zaradczych w zgłoszonej sprawie, które powinien otrzymać do 90 dni od momentu potwierdzenia zgłoszenia.

C. ANKIETA, to narzędzie służące do anonimowej oceny na stanowiskach pracy przez pracowników danego Przedsiębiorstwa. Za każdym razem logowanie następuje poprzez wpisanie NIPu Przedsiębiorstwa, którego sprawa dotyczy.

a. Ankieta stanowiskowa to dodatkowa opcja pakietu zawierająca pole wyboru 10 pytań dotyczących danego stanowiska pracy.

D. DLA PRACODAWCY to pole dostępu do panelu za pośrednictwem numeru NIP i dedykowanego nr PIN, który daje możliwość wygenerowania indywidualnego kodu QR do bezpośrednich zgłoszeń. To również dostęp do statystyki zgłoszeń w danym temacie.

a. Dla pracodawcy to narzędzie dostępu które jest zawarte w pakiecie standardowym.

Powyższe informacje stanowią uproszczoną wersję wyciągu z REGULAMINU SYSTEMU SAFE [ust.6 i 7] opublikowanym na www.safe.info.pl.

 

 • (1) QR to indywidualny kod przekierowujący URZYTKOWNIKA na dedykowaną dla danego Podmiotu stronę formularza.
 • (2) TEMAT zgłoszenia jest dostępny po rozwinięcia pola tematu. Zawiera treści zgodne z ustawą o sygnalistach plus dodatkowe pola wspomagające zgłoszenia.
 • (3) ZAŁĄCZNIK to plik do 30MB zawierający informacje dotyczące zgłoszenia. Załącznik jest w momencie przesyłania do APP.SAFE czyszczony z METADANYCH.
 • (4) DANE KONTAKTOWE to dane osoby zgłaszającej naruszenie związane z Podmiotem, którego sprawa dotyczy. Dane są chronione na mocy ustawy o sygnalistach.
 • (5) NUMER ZGŁOSZENIA to automatycznie wygenerowany numer, na podstawie którego jest prowadzony REJESTR ZGŁOSZEŃ zwierający informacje związane z daną sprawą.
 • (6) SYGNALISTA to osoba, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskane w trakcie wykonywanej przez nią pracy w sektorze publicznym lub prywatnym. Osoba dokonująca zgłoszenia musi mieć podstawy do tego, by sądzić, że przedstawione w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

Założenia systemu Safe

Bezpieczeństwo danych na każdym kroku

KOD QR

Błyskawiczne wczytanie formularza zgłoszeń poprzez skanowanie kodu dla każdej osoby działającej w imieniu organizacji oraz z

SYSTEM

Prosty system zgłaszania i rejestrowania nie tylko anonimowych nieprawidłowości w jednostkach sektora prywatnego i państwowego.

SZYFROWANIE

Zgonie z zasadami RODO aplikacja SAFE jest w pełni bezpieczna i dostosowana do wymogów prawnych.

PROCEDURY

Pomoc w opracowaniu regulaminu oraz dostosowania do zapisów prawnych związanych z ochroną sygnalistów.

POUFNOŚĆ

Dane osób zgłaszających oraz przekazywane przez nich treści są szyfrowane i w pełni poufne. Serwer w PL.